Mgr. art. Milan Olšiak, PhD. (manager), Mgr. art. Martin Olšiak (producent)


MILAN OLŠIAK


Meno Mgr. art. Milan Olšiak PhD.
Dátum nrodenia 30. 1. 1979
Miesto narodenia Lučenec
   
Cudzie jazyky Anglický, Ruský
Záujmy hudba, varenie, plávanie,výroba+reštaurovanie hudobných nástrojov, nábytku, výroba umeleckých predmetov, štúdium Svätého písma- Starý zákon, navštevovanie pútnických miest
ŠTÚDIUM
2006 - 2013 Doktorandské štúdium Katolícka univerzita Ružomberok
1999 - 2004 Akadémia umení, Fakulta múzických umení Banská Bystrica
Študijný odbor: Hra na husliach
Ukončenie: Štátne skúšky
1994 - 2000 Konzervatórium, J. L. Bellu, Banská Bystrica
Študijný odbor: Hra na husliach
Ukončenie: Absolutórium
1985 - 1993 ZŠ Fiľakovo
ČINNOSTI
2008 - súčasnosť podnikateľ: Mgr.art Milan Olšiak, PhD.- UMELECKÁ AGENTÚRA Royal Art
2008 - súčasnosť Externý odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline , Hudobná katedra
2008 Koncertný majster orchestra VFS Jánošík-RTMO SR Žilinská univerzita - Odborný asistent
2006 - 2008 Koncertný majster v Českej komornej filharmónii v Prahe
2006 Moravské divadlo Olomouc
2005 - 2006 Primárius Trávniček kvartet
2004 - 2006 Konzervatórium J.L.Bellu, orchestrálnych partov ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica,pedagóg:hra na husliach
1998 - 2000 ZUŠ Detva,pedagóg:hra na husliach
KURZY
1998-2000 Balaszagyarmat (Maďarsko) – interpretačné kurzy u sólistov KOELNER RUNDFUNK UND SIMFONIE ORCHESTER (Aliew Faig, Wolfgang Richter)
2005, 2006 Člen poroty Hudobného festivalu mladých husľových talentov I. Ballu
Spolupráca a koncertná činnosť s významnými umelcami
Felix Slováček, Antonín Gondolán, Česká komorná filharmonia Praha a iní.
OCENENIA
21.09.2009 CERTIFICATE OF APPRECATION Cena NATO TRAINING GROUP/WG IT & ED, od Mr. Joseph Camacho ( Chairman, NTG/ WG IT & ED, za reprezentáciu slovenského folklóru pre organizáciu NATO
24.09.2009 V SLUŽBE SLOVA /Kniha kázni 2003-2008/ FRANTIŠEK RÁBEK biskup-ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, podpis s ocenením a venovaním priamo v knihe, ISBN 978-80-89261-30-7
CD NOSIČE
1. Perličky zo Slovenska, Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: Mária production- Mária Hrušková, 2002 Prievidza, R40 0003-2-731
2. Hrochotská Chochuľka, prof. Milan Križo a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal: 2005 ACENT, hudobné vydavateľstvo, Záhradnícka 66. P.O. BOX, 814 99 Bratislava, AT 0200-2
3. Ján Chabada- chýrny spevák z Očovej a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal:2004 Music Master, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242
4.Hudba pre každého, Olsiak΄s Band, Vydal: 2006 AKCENT AT, hudobné vydavateľstvo, Záhradnícka 66, P.O.BOX, 814 99 Bratislava
5.Piesne z Novohradu, Ľubomír Lörinčík a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal:2007 MUSIC MASTER Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0074-2-731
6. Vojenský folklórny súbor Jánošík, Reprezentačné teleso Ministerstva obrany SR, 15. Výročie 1993-2008, Vydal: 2008 MUSIC MASTER, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0088-2
7. Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 15, Jánošík, nepredajný titul, Vydal: 2008 Music Master Jaroslav Stráňavský, Tajov 242
8. Hrajteže nám do rána, ľudová hudba Olšiakovci a jej sólisti, Vydal: AKCENT AT, s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava, AT 0228-2
9.Martin Jakubec 2009, Milan Olšiak a Brillant orchester, Vydal: Jakubec Productions 2009 hudobné vydavateľstvo v licencii s AKCENT AT, s.r.o, P.O.BOX, 35, 830 03 Bratislava, R135 0005-2-731
10. Milan Murgaš - Keď si ja zaspievam, Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: 2010 MUSIC MASTER Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0117-2-431
11. V tom tisovskom potoce, Ľubomír Lörinčík a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal: 2010 MUSIC MASTER, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0108-2-431
12. Hraj o lásce, Antonín Gondolán & Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: 2011 Bluemark Production- Ján Kubiš,1982-001-2
13.Vojenský folklórny súbor Jánošík, Reprezentačné teleso ministerstva obrany SR, Vydal: 2009 MUSIC MASTER -Jaroslav Stráňavský , Tajov 242, MM 0115-2
14. Ivan Ožvát(sólista SND Bratislava) & Brillant orchester Milana Olšiaka-Od Dunaja hlbokého až po Kriváň vysoký,Vydal: JUMBO Music, s.r.o Bratislava 2011, 1726-001-2
15.Od Poľany vetrík pofukuje-Ľudová hudba Olšiakovci a jej sólisti, Vydal: AKCENT AT, s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava 2011,AT 0258-2
16.Krásne je žiť/Felix Slováček,Milan Olšiak & Brillant orchester, Ivan Ožvát/ live DVD in Christmas concert 15.12 2009, DK-B.Bystrica, Vydal: AKCENT NOVA, s.r.o 2009, Partizánska cesta 119, 974 01 Banská Bystrica
17. Po svete si len tak chodím/Just wondering around the world, MILAN OLŠIAK & Brillant orchester, Vydal: Royal Art Milan Olšiak 2013, RA 2227-001-2
KOMPOZÍCIE
Čo ten vtáčik povedá, Hore Detvou Idem (Andante, Animato, Presto)Vrchárske obmeny na slov. ľudové piesne
Dievča spoza hory (Allegro, Vivo, Presto) Fantázia na tému slov. ľud piesne
Tri obrázky z Podpoľania ( Andante, Animato, Un poco Vivo, Presto) Koncertná skladba pre ľudový orchester
Vrchárska fantázia G-dur (Allegro, Vivo, Presto) Koncertná skladba pre husle s doprovodom ľudového orchestra
PUBLIKOVANÉ PRÁCE
OLŠIAK, M.: Ladislav Burlas. Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru. 2012, Zvolen: Lonfinger, s.r.o, ISBN 978-80-971046-0-3
Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch:
OLŠIAK, M.: Doma nikto nie je prorokom. In: ART 3, Akadémia umení, 2007
OLŠIAK, M.: Dôležité je nezávidieť druhým, pretože to brzdí cestu k úspechu. In: Novohradské noviny 24.4 2011, číslo 15
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
OLŠIAK, M.: Ladislav Burlas, vedec, umelec, pedagóg. In: MUSICA ET EDUCATIO III., Zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov. 2011, Ružomberok: PF KU
OLŠIAK.M.:Ladislav Burlas a folklór, In: CANTUS CHORALIS SLOVACA 2012,Zborník materiálov z X.Medzinárodného sympózia, Universitas Matthiae Belli-Eruditio Mores Futurum, ISBN 978-80-557-0504-0