Mgr. art. Milan Olšiak, PhD. (manager), Mgr. art. Martin Olšiak (producent)

O NÁS

Ciele: Udržiavať, rozširovať a prezentovať ľudové tradície v Slovenskej republike i v zahraničí.

Spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ako aj so zastupiteľskými úradmi iných krajín na Slovensku, s cieľom propagovať región Novohradu a verejne prezentovať prejavy ľudového umenia na kultúrno-spoločenských podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Organizovať vlastné kultúrne, spoločenské programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti.

MOŽNOSŤ HUDOBNEJ PRODUKCIE:

 • Hudobné podujatia
 • Festivaly
 • Koncerty
 • Firemné akcie
 • Prezentácie
 • Rodinné oslavy
 • Rauty
 • Súkromné večierky
 • Narodeniny
 • Významné jubileá
 • Svadby
 • Zábavy
 • Plesy
 • Spoločenské udalosti

Produkty:

na javisku

Hudobno-zábavný program dopĺňaný humorným hovoreným slovom, koncertným hudobným číslom, komunikácia a zapojenie publika do programu, súťaž a vyhodnotenie. Dĺžka programu cca 60 minút.

na Vašom firemnom večierku

Hudobno-zábavný program v kombinácii s reprodukovanou hudbou (DJ-om) vynikajúca zábava pre Vašu firmu. Ozvučenie, sveltá, bezdrôtový mikrofónový systém.

na Vašej oslave

Hudobno-zábavný program, možnosť kombinácie s reprodukovanou hudbou (DJ-om). Koncertné hudobné číslo. Voľná zábava, piesne do tanca a spevu.

pre Vás

Osobitné a špeciálne požiadavky, hudobno-zábavný program dlhší ako 8 hodín po osobnom dohovore s manažérom.

vo vašej škole

Realizácia výchovných koncertov pre základné a stredné školy.

vo vašom meste

Verejné koncerty vo vašej obci, alebo vašom meste.