Mgr. art. Milan Olšiak, PhD. (manager), Mgr. art. Martin Olšiak (producent)


ROYAL ART

1. HUDOBNÉ NÁSTROJE

 • Predaj, výkup a reštaurovanie sláčikových, strunových nástrojov (husle, violy, violončelá, kontrabasy a gitary)
 • Predaj, výkup a reštaurovanie akordeonov, heligoniek, cimbalov
 • Doplnky a príslušenstvo pre sláčikové, strunové nástroje: bodce, čistidlá laku, dolaďovače, dusítka, garnitúry Standard a Tempel, kolofónie, kobylky: AUBERT, TELLER, DESPIAU, kolíčky, mazadlá kolíčkov, notové pulty, odvlkovače, pavúky, podbradníky, podušky, púzdra, povlaky, sláky, strunníky, tuby na struny, zvlhčovače, žalude, žíne, všetky druhy strún PIRASTRO a THOMASTIK (husle, viola, violončelo, kontrabas), harfové a gitarové struny, cimbalové struny. Pre študentov poskytujeme zľavy!
 • Súdno-znalecké posudky na hudobné nástroje.

2. ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

Každá akcia získava na príťažlivosti, ak v pozadí počuť kvalitnú hudbu, ak majú vaši hostia možnosť započúvať sa práve do tej, ktorá sa im páči. Ak organizujete oslavy, svadby, krstiny, recepcie, plesy, zábavy, koncerty, firemné prezentácie KONTAKTUJTE NÁS!!! Zabezpečujeme: ľudové hudby, tanečné hudby, cigánske hudby, jazz, pop, country, rock, klasickú hudbu, reprodukovanú hudbu DJ, moderátorov, humoristov a ľudových rozprávačov, ozvučovanie: kongresov, seminárov, koncertov, plesov, svadieb, recepcií.., koncertné vystúpenia spevákov a inštrumentalistov rôznych žánrov, divadelné predstavenia, zábavné programy, detskí umelci, spoločenské tance, ľudový tanec, klasický balet, moderný scénický tanec, módne prehliadky, muzikály, herecké výkony, tlačovky, prezentácie, zvukový záznam verejných, rodinných a firemných podujatí, vydávanie kníh a publikácií, fotografovanie, kamerovanie, hudobné a skladateľské služby, reklamné materiály zákazníkom (letáky, tlačoviny, prospekty, vzorky), koncertné siene a sály, konferencie, kultúrne a vzdelávacie výstavy, súťaže (vedomostné alebo zábavné), súťaže krásy, workshopy, prenájom osvetľovacích priestorov do divadelných sál a televíznych štúdií, umelecké, módne agentúry, živé predstavenia.

3. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 • Vyučovanie rôznych hudobných žánrov na hudobné nástroje
  (husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, klavír, akordeón, klarinet,
  zobcová flauta, saxofón, trumpeta) – pre začiatočníkov a pokročilých
 • Vyučovanie hudobno-teoretických predmetov
  (hudobná teória, dejiny hudby, hudobná pedagogika, didaktika hudby)
 • Organizovanie a vedenie hudobných seminárov, konferencií, školenia.